woensdag 30 september 2009

Gloria on CNN

Gloria over Cuba, communisme en Castro op CNN, uigezonden op 29 September.

Gloria speaks out on Cuba, communism, Casrto on CNN, aired September 29.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten